Wat is de Pronk Regatta?

Wat is de Pronk Regatta?


Dwars door de Veluwe loopt een in onbruik geraakt kanaal. Het zuidelijke deel ervan is als het ware een twintig kilometer lange bak met stilstaand water met een sluis in Apeldoorn en een sluis in Dieren. Scheepvaart lijkt nu onmogelijk omdat er in de laatste dertig jaar zo’n twintigtal vaste bruggen, die niet (meer) geopend kunnen worden, over het kanaal zijn gebouwd. Varen lijkt onmogelijk. Een patstelling die nu al zo’n tien jaar gevoeld wordt door een ieder die graag dit pracht stukje Nederland aan een groot publiek zou willen tonen.
Maar wat nu als je die nauwe doorgangen in het kanaal als een uitdaging ziet, als een prikkel voor creativiteit! Hoe mooi zou het niet kunnen zijn als er op een dag een vloot van merkwaardige vaartuigen geruisloos het kanaal zou bevaren, als elk deel van de vloot zich op zijn eigen manier zou op- en ontvouwen bij elke brugdoorgang. De verbazing bij de toeschouwers, zoals de verwondering over een miniatuurzeilschip in een fles, de geboorte van een kind, de pronkende staart van een pauw; dat is het idee achter de Pronk-Regatta.

Pronk Regatta • stichting Bepaalde Dingen | 026 364 7815 | 0638 626 963 | info@pronkregatta.nl